TESTAMENT


„Testament” este o declaraţie de dragoste si recunoştinţă, în tonalitate gravă, dedicată celor care şi-au închinat întreaga viaţă luptei pentru neam şi credinţă, constituindu-se în adevărate modele pentru viitorime. Este un omagiu adus martirilor care s-au jertfit în lupta împotriva materialismului ateist (majoritatea, elite ale studenţimii, intelectualităţii si ţărănimii române), instituit de comunişti in perioada 1944-1990. Perioada detenţiei acestor elite era stabilită, în general, la 25 de ani de muncă silnică, prestată în mine, la Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Ocnele Mari, în Deltă, la stuf…Această pagină de istorie, nescrisă cu cerneala, ci zugrăvită în fiinţa noastră naţională cu lacrimi şi sânge, a fost numită de Părintele Constantin Voicescu „povestea de dragoste întru Hristos a neamului românesc”

 Recitalul se constituie pe trepte de înălţare spirituală. Are două tablouri care includ nouă scene, un Prolog şi un Epilog. Participă douăzeci şi trei de artisti liberi şi durează o oră şi cincisprezece minute. Modalitatea de realizare artistică îmbină arta recitalului cu pantomima, dansul, proiecția video și muzica live. Sunt incluse 15 poezii pe teme cheie (trepte), de: Radu Gyr, Valeriu Gafencu, Andrei Ciurunga, Virgil Maxim, Aurel Dragodan, Petru Baciu, Mihai Văleanu, Demostene Andronescu, Corneliu Coposu şi Mihai Eminescu. Fiecare scenă este o treaptă către Înviere: Cartea, Plecarea de Acasă, Ruga, Iubita, Crăciunul, Familia, Lupta, Crezul, Învierea.